Over mij

Na mijn gymnasiumopleiding en een jaar als au pair in Parijs, waarin ik lessen volgde aan de Sorbonne, studeerde ik Franse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Mijn specialisatie was vertalen, daarnaast volgde ik veel extra vakken, o.a. op het gebied van rechten, Engels, massacommunicatie & PR en Franse literatuur. Na mijn studie ben ik in het onderwijs terechtgekomen en heb ik 23 jaar lesgegeven als eerstegraads docent Frans op het Johannes Fontanus College in Barneveld. In 2013 besloot ik toch mijn vroegere liefde voor het vertalen op te pakken, en ben ik naast mijn werk als docent, mentor, sectieleidster en begeleidster van zorgleerlingen gaan studeren aan het Instituut voor Tolken en Vertalen, waar ik eerst mijn vertaaldiploma behaalde en vervolgens mijn tolkdiploma. Tijdens mijn studie liep ik onder meer stage bij Passe Partout Solutions in de Morvan (Lucenay l’Évèque). Sindsdien werk ik als zelfstandig tolk-vertaalster; in 2017 heb ik mijn baan in het onderwijs opgezegd en hebben mijn man en ik ons permanent in Frankrijk gevestigd.

Ik verzorg vertalingen op diverse gebieden voor particulieren en vertaalbureaus, variërend van juridische documenten (bijvoorbeeld testamenten, verkoopakten en huwelijksakten) en financieel-economische teksten tot diploma’s, websites, toeristische brochures, boeken enzovoort. Daarnaast kunt u een beroep op mij doen wanneer u een tolk nodig hebt. Ik vertaal zowel van het Frans naar het Nederlands, als andersom.

In januari 2018 ben ik beëdigd bij het Cour d’appel in Bourges. Dat betekent dat ik bevoegd ben om beëdigde vertalingen te leveren, of beëdigd tolkwerk te verrichten, bijvoorbeeld bij de notaris. Ik heb daarvoor een eed afgelegd ten overstaan van de rechtbank waarmee ik plechtig beloofd heb mijn werk als tolk-vertaler eerlijk, nauwgezet en onpartijdig uit te voeren. Om beëdigd te mogen blijven, volg ik jaarlijks meerdere nascholingen hier in Frankrijk, met name op juridisch gebied. Daarnaast ben ik lid van de Franse vereniging voor tolk-vertalers, de SFT (Société française des traducteurs) waarvoor ik de beroepscode heb getekend.